2018.9.9Sun. 「御言葉を行う嵐よ、主をほめよ」田坂元彦牧師

聖書箇所:詩篇121~150篇